Oskar A. MillerIMG0136

Geschäftsführer COM International GmbH

Hirtenweg 6 D-82031 Grünwald

Tel.: 0049-157-89627534

Mail: comtekon@hotmail.com

 


 

 


 

Impressum

COM International GmbH

Geschäftsführer: Oskar A. Miller

Verwaltungsanschrift:

Hirtenweg 6

82031 Grünwald

Tel: 0049-157-89627534

COM International ist eine geschützte Wortbildmarke.